آموزش رزرو سفر رانندگان

در اپلیکیشن سپرتا

مرحله اول: سالن مسافر

در این قسمت میتوانید با کلیک بر مشاهده همه، تمامی سفرهایی که برای آینده رزرو شده اند را مشاهده فرمایید و سپس اقدام به رزرو سفر نمایید

شما فقط سفرهای مختص به نوع خودرو خود را در لیست مشاهده می‌کنید

مرحله دو: رزرو سفر

سفرهایی که توسط مسافرین، درخواست شده است را مشاهده می‌کنید
در صورت اینکه زمان و ساعت سفر برای شما مناسب باشد، دکمه رزرو سفر را بزنید

اطلاعات سفر را با دقت بخوانید.رزرو سفر، شما را متعهد به انجام آن می نماید.

مرحله سه: سفرهای رزرو شده

پس از رزرو، سفر به بخش رزرو های من
در اپلیکیشن شما اضافه می گردد

این صفحه را چک فرمایید تا سفرهایی که رزرو کرده اید را فرامــوش نکنیـــد

مرحله چهار: حرکت به سمت مسافر

مشاهده آدرس و اطلاعات مسافر در این بخش است، وارد رزرو های من شوید، لیست سفرهای خود را مشاهده کنید و برای انجام سفر مورد نظر
بر روی دکمه شروع عملیات سفر کلیک کنید

این دکمه فقط هنگامی زده می شود که شما قصد عزیمت به سمت مسافر را داشته باشید .

به هیچ عنوان این مرحله را زودتر انجام ندهید

مرحله پنج: رسیدن به مبدا

پس از انجام شروع عملیات سفر ، در صفحه شما این کارت نمایش داده می شود.

به هنگام رسیدن به مبدا مسافر
دکمه به مبدا رسیدم را زده و در صورت نیاز با مسافر تماس بگیرید

مرحله شش: آغاز سفر

به هنگامی که مسافر خود را سوار کردید ، حتما دکمه شروع سفر را زده و سفر خود را به سمت مقصد آغاز کنید
پس از اینکه سفر شما اتمام و مسافر پیاده شد از دکمه پایان سفر استفاده و سفر خود را خاتمه دهید

دقت نمایید که شما قبل و در حین این نوع سفر می توانید نوبت خود را گرفته و هیچ نیازی به زدن پایان سفر نیست
پس تا به هنگامی که سفر شما پایان نیافته است به هیچ عنوان دکمه پایان سفر را نزنید

یادآوری سفر به شما

در حدود 1/30 ساعت قبل از ساعتی که توسط مسافر رزرو شده است
در صورت متصل بودن اینترنت به شما یادآوری می نماید که شما نیز باید آمادگی خود را با انتخاب گزینه “ بله یادم هست ” گزارش دهید

طبق تصویر زیر:

  بسیاری از عملیات در نرم افزار انجام می گردد
به هنگام فعالیت و آماده به کار بودن از اتصال موبایل خود به اینترنت اطمینان داشته باشد

همچنان در طول تمامی سفر ها اینترنت و مکان یاب خود را روشن نگهدارید